Change Management.

Change Management.

Regeren is vooruitzien. Daarom is Change management een wezenlijk onderdeel van de dienstverlening van Reliable IT Services. Change Management staat voor verbetertrajecten en wordt uitgevoerd door onze projectteams.

Een verbetertraject staat nooit op zichzelf. Het begint met een duidelijke analyse en een ontwerp voor verbeteringen. Deze trajecten mogen de lopende bedrijfsvoering natuurlijk zo min mogelijke belemmeren.

In de uitvoering werken we dan ook vaak met een preconfiguratie, die na goedkeuring wordt geïmplementeerd. Bij ingrijpende veranderingen maken we gebruik van een testomgeving en acceptatietesten.

Na de implementatie volgt het updaten van de bijbehorende documentatie en worden de Servicedesk en de systeembeheerders geïnformeerd en geïnstrueerd om optimale service te kunnen blijven verlenen richting gebruikers en het proactieve beheer.

Change management op een rijtje

Change management is:

• Een Change past niet in de agenda van Servicedesk of Systeembeheer en moet de operatie zo min mogelijk verstoren.
• Dit soort projectmatige aanpassingen kunnen een nieuwe omgeving of een aanpassing van een bestaande omgeving omvatten.
• Beide vormen doorlopen een vast aantal stappen met evaluatie momenten en bewaking.

InitiatieUitvoeringOplevering en overdracht
√ Situatieanalyse√ Preconfiguratie√ Oplevering en opleverpunten
√ Project Initiatie Document√ Testomgeving√ Afronding documentatie
√ Afstemming implicaties√ Levering en implementatie√ Interne instructie Servicedesk
√ Interne Kick off√ Gebruikersbegeleiding√ Overdracht aan Systeembeheer